Harmonie Nunspeet

Muziekonderwijs

Gegeven door Cultuurkust

Cultuurkust

Cultuurkust verzorgt het muziekonderwijs in opdracht van Harmonie Nunspeet. Het muziekonderwijs is eigentijds en wordt gegeven door enthousiaste vakbekwame docenten. Het muziekonderwijs voldoet aan landelijk gestelde richtlijnen en criteria voor (muziek)onderwijs, door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de landelijk erkende muziekbonden. De docenten hebben allemaal een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen, een zogenaamde VOG-verklaring. 

De muzieklessen worden wekelijks gegeven in de Veluvine te Nunspeet. Tijdens de muziekles wordt er gebruik gemaakt van moderne lesmethode’s en audiovisuele middelen. De mogelijkheden van internet worden op een verantwoorde wijze binnen het muziekonderwijs gehanteerd. De leerlingen worden opgeleid voor respectievelijk het A- t/m D-diploma (HaFaBra).  

Neem contact met ons op

Heb je een vraag over muziekonderwijs? Stuur dan een mail naar harmonienunspeet@hotmail.nl en we komen er zo snel mogelijk op terug.

 

Door een mail te sturen, ga je akkoord met onze privacy policy.