Opleidingsorkest

Het opleidingsorkest is de kweekvijver voor het Harmonieorkest van de vereniging. Het doel is dan ook de jonge muzikant, soms ook oudere, op te leiden om mee te kunnen musiceren in het orkest. In 1954 werd voor het eerst een jeugdorkest opgericht dat heeft bestaan tot 1977. In 1980 werd door de heer Henk van Loo sr., toen dirigent van de Harmonie uit Nunspeet, de opleiding van de jeugd via de streekmuziekschool Noord-West Veluwe ter hand genomen en werd er weer een jeugdorkest opgericht. De naam van deze groep muzikanten is gewijzigd in opleidingsorkest.

Voor dat de muzikant mee mag spelen met het jeugdorkest moet hij of zij het A diploma Hafabra hebben behaald. De opleiding duurt in eerste instantie 2 á 3 jaar waarna de leerling examen doet voor het A diploma. Voor de muzikant betekent het overgaan naar het opleidingsorkest niet het einde van de opleiding. Naast het A diploma zijn er namelijk ook nog het B, C en D diploma te behalen. Het opleidingsorkest repeteert iedere dinsdagavond van 18:15 tot 19:15 uur in het gebouw van de Harmonie. Het jeugdorkest staat sinds februari 2013 onder leiding van Arjan Dunning uit Hattem, en het telt zo'n 20 leden. Naast de jonge, onervaren muzikanten zitten er ook een aantal meer ervaren leden die het jeugdorkest ondersteunen. Zo is de helft van de muzikanten van het jeugdorkest ook muzikant in het orkest.

Het opleidingsorkest speelt allerlei soorten muziek: popmuziek, marsen, geestelijke liederen, klassieke- en lichte muziek en stukken speciaal geschreven voor een harmonieorkest, maar dan natuurlijk wel op hun eigen niveau. Naast de repetitieavonden op dinsdag doet het opleidingsorkest nog meer. Zo is er een aantal keren per jaar een gezamenlijke repetitie en/of optreden met de drumband en het orkest. Ook doen ze mee met straatoptredens en geven ze af en toe een zelfstandig optreden. Wat niet mag ontbreken is natuurlijk het jaarlijkse kamp. Lijkt het je leuk om muziek te maken? Je bent van harte welkom om een keer een repetitie op de dinsdagavond bij te wonen en om verschillende instrumenten uit te komen proberen!

Voor meer informatie over het opleidingsorkest kunt u contact opnemen met Mieke van den Pol via harmonienunspeet@hotmail.nl.

 

Ons muziekonderwijs wordt gegeven door:

 

TacT Logo nieuw small2     en      

Stichting TacT Muziek verzorgt het muziekonderwijs in opdracht van Harmonie Nunspeet. Het muziekonderwijs is eigentijds en wordt gegeven door enthousiaste vakbekwame docenten. Het muziekonderwijs voldoet aan landelijk gestelde richtlijnen en criteria voor (muziek)onderwijs, door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de landelijk erkende muziekbonden. De TacT-docenten hebben allemaal een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen, een zogenaamde VOG-verklaring.

De muzieklessen worden wekelijks gegeven in de Veluvine te Nunspeet. Tijdens de muziekles wordt er gebruik gemaakt van moderne lesmethode's en audiovisuele middelen. De mogelijkheden van internet worden op een verantwoorde wijze binnen het muziekonderwijs gehanteerd. De leerlingen worden opgeleid voor respectievelijk het A- t/m D-diploma (HaFaBra).

Naast het verzorgen van muziekonderwijs levert TacT Muziek ook andere diensten voor organisaties als muziekverenigingen, gemeentes en scholen. Meer informatie over TacT vindt u op www.tactmuziek.nl

')